Co z tym zdrowiem? – cz.1

Są też inne powody, które czynią to pytanie bardzo specyficznym. Zdrowie jest zjawiskiem niezwykle złożonym. Można je oglądać z wielu płaszczyzn – jest ono pojęciem, które należy w takim samym stopniu do psychologii, jak do medycyny, filozofii i socjologii, wymieniając tylko te główne dziedziny. Zatem prędzej czy później staje przed badaczamiproblem, czy zdrowie można oglądać jako jedno zjawisko, które ma wiele aspektów, bądź też które przejawia się w wymiarze filozoficz­nym, medycznym, socjologicznym i psychologicznym, czy należy raczej mówić o zjawiskach paralelnych, często nawet skorelowanych, ale fak­tycznie niezależnych: zdrowiu duchowym, fizycznym, społecznym i psy­chicznym.

To pojęcie jest również bardzo uwikłane w sferę wartości. Wymiar aksjologiczny sprawia, że przyglądanie się zdrowiu jest o wiele trudniej­sze niż na przykład analiza stanów wzbudzenia atomu prazeodymu – choć oba zagadnienia mają doniosłe znaczenie aplikacyjne.

Na koniec warto wspomnieć o jeszcze jednej kwestii, która sprawia, że omawiane pojęcie jest tak specyficznym przedmiotem badawczym, Przywołane uprzednio zagadnienia – i nie tylko te – sprawiły, że w świa­domości zarówno powszechnej, jak i badaczy zjawiska pojawiło się wiele terminów pokrewnych, takich jak normalność, jakość życia, dobrostan, czy nawet szczęście. Subtelne czasami różnice znaczeniowe między tymi pokrewnymi pojęciami nie ułatwiają analizy zjawiska.

You may also like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *