Leczenie depresji

Leczenie depresji bazuje na dobrym rozpoznaniu. Oczywiście nie może to być chwilowy spadek dobrego nastroju, ale długotrwały, taki, który w konsekwencji uniemożliwia realizowanie swoich planów. Rozpoznanie takie może być przeprowadzone u lekarza psychiatry lub psychologa. Jeżeli depresja zostanie zdiagnozowana, wówczas ma , lub powinien mieć miejsce proces terapeutyczny dwutorowy, bazujący na farmakoterapii oraz profesjonalnej terapii psychologicznej. Jeśli chodzi o samą farmakoterapię, wówczas może mieć miejsce przyjmowanie neuroleptyków razem z lekami aktywizującymi pacjenta życiowo. Natomiast psychoterapia powinna być obliczona na konfrontację pacjenta ze źródłem lęków, poczucia winy czy żalu.

Stopień zaawansowania choroby zwanej depresją jest rozmaity, posiadając w wielu przypadkach odmienne objawy. Samo zaburzenie może być głównie depresją, aczkolwiek posiadać też elementy innych zaburzeń, towarzyszących. Niezbędna jest wówczas weryfikacja pacjenta pod kątem trybu jego życia, i czy dochodzą uzależnienia. Na ogół przejawem podstawowym jest spadek aktywności i brak zainteresowań, czy też w ciężkich przypadkach zupełny brak woli życia.

You may also like