Przyszłość systemu opieki

Dywagując na temat przyszłości systemu rzeczywistej opieki zdrowotnej, powołajmy się na znanego z bystrości umysłu i trzeźwości spojrzenia Marka Twaina. W swoim życiu Twain wyrobił sobie sceptyczny pogląd zarówno na konwencjonalną, jak i na alternatywną medycynę, być może z powodu swojej chorowitości w dzieciństwie. Matka przeprowadzała rozmaite eksperymenty z różnymi specyfikami, uzdrawianiem za pomocą wiary i innych modnych wówczas metod …

Czytaj dalej

Przyczyny niewydolności nerek

Jednym z najistotniejszych problemów patogenezy przewlekłej niewydolności nerek jest ustalenie, jakie są przyczyny bezpośrednio odpowiedzialne za rozwój zespołu objawów klinicznych niewydolności i jej końcowego stadium — mocznicy. Mimo ponad sto lat trwających badań nad tym zagadnieniem pozostaje ono nadal nie wyjaśnione. Zarówno dawne, jak i obecne koncepcje sprowadzają się do poglądu, że przyczyną stwierdzanych zaburzeń jest nagromadzanie się w płynach …

Czytaj dalej

Przenoszenie chorób zakaźnych

W warunkach współczesnego rozwoju środków komunikacji, szczególnie lotniczej, możliwość łatwego i szybkiego kontaktowania się ludzi z różnych stron świata sprzyja przenoszeniu chorób zakaźnych, głównie z krajów strefy tropikalnej, gdzie nadal istnieją ogniska cholery, żółtej febry, ospy prawdziwej lub tyfusu. W krajach o wysokiej kulturze zdrowotnej powołano specjalny system służb medyczno-sanitarnych, nadzorujących i zapobiegających szerzeniu się chorób zakaźnych. W międzynarodowych portach …

Czytaj dalej

Przebieg choroby zakaźnej

O przebiegu choroby zakaźnej bez jakiejkolwiek leczniczej interwencji lekarskiej decyduje liczba zarazków, ich zjadliwość oraz odporność organizmu zagrożonego człowieka. Wiadomo, że każde pogorszenie warunków utrzymania higieny osobistej lub środowiska sprzyja wzrostowi liczby bakterii chorobotwórczych i ich zjadliwości. Szerokie stosowanie antybiotyków w lecznictwie, hodowli i przemyśle spożywczym zwiększyło liczbę szczepów odpornych na preparaty bakteriobójcze i bakteriostatyczne. Fakt ten spowodował konieczność intensyfikacji …

Czytaj dalej

Pierwszy ton serca

Pierwszy ton powstaje w następstwie nagłego napięcia zastawek przedsionkowo-komorowych, kolejno: dwudzielnej i trójdzielnej, na początku skurczu izowolumetrycznego komór. Głośność. Zależy ona od pozycji zastawek, szybkości i siły ich napinania, tj. od szybkości narastania ciśnienia w komorze i od ruchomości zastawek przedsionkowo-komorowych. Jeżeli skurcz wypada w końcowej fazie szybkiego napełniania komór i przy skróconym do poniżej 0,12 s czasie przewodzenia, zastawki …

Czytaj dalej

Pieczenie skóry podeszwowej

Dokuczliwe pieczenie skóry podeszwy i zewnętrznego brzegu stopy, które przy chodzeniu staje się wręcz nie do zniesienia, występuje w zespole kanału stepu, czyli przy obwodowym zespole ucisku nerwu piszczelowego w kanale kostki przyśrodkowej, pod więzadłem promienistym stepu. Od postawnych bólów stopy odróżnia wymieniony zespół: osłabienie lub zniesienie czucia po stronie podeszwowej stopy, niemożność zginania i rozstawiania palców. Charakterystyczne są przede …

Czytaj dalej

Rozciągnięcie pęcherza

Ostre rozciągnięcie pęcherza moczowego naśladuje często objawy ostrego brzucha i niekiedy bywa przyczyną interwencji chirurgicznej! Poprzestanie na stwierdzeniu pacjenta, że niedawno oddał mocz, może być przyczyną błędnej oceny stanu, jest to bowiem zwykle częściowe opróżnienie rozciągniętego do granic możliwości pęcherza. „Guz” w podbrzuszu ze stłumieniem odgłosu opukowego w jego obrębie raczej nie pozostawia wątpliwości; wprowadzenie cewnika lub nakłucie pęcherza jest …

Czytaj dalej

Ryzyko choroby wieńcowej

Według prof. E. Szczeklika pod pojęciem tym rozumiemy przewlekłe schorzenie tętnic wieńcowych na tle miażdżycowym, które występuje na przemian pod postacią dusznicy bolesnej, zawału serca i ostrej niewydolności wieńcowej bez zawału w czasie jej przebiegu. Zmniejszenie przepływu krwi na skutek organicznego lub czynnościowego zwężenia naczyń wieńcowych upośledza zaopatrzenie mięśnia sercowego w tlen i prowadzi do wystąpienia klinicznych objawów dusznicy bolesnej. …

Czytaj dalej

Rzekome zapalenie otrzewnej

O rzekomym zapaleniu otrzewnej w cukrzycy należy myśleć w przypadku bólów w nadbrzuszu i wymiotów. Rozpoznanie zależy od wyników badań laboratoryjnych. Pewne postacie hiperlipemii usposabiają do nawracających zapaleń trzustki z towarzyszącymi, typowymi bólami. Zdarzają się jednak bóle brzucha zarówno w samoistnej, jak i wtórnej hiperlipemii, bez współudziału zapalenia trzustki. Ostre bóle brzucha z uczuciem znużenia i pod-żółtaczkowym zabarwieniem skóry, które …

Czytaj dalej

Otyłość

Otyłość rozpoznaje się na pierwszy rzut oka. Potwierdza ją porównanie istotnej masy ciała z należną, z uwzględnieniem indywidualnych, omówionych wyżej ograniczeń. W przypadkach granicznych lub w razie trudności w ocenie objętości brzucha wskutek nadmiernej lordozy kręgosłupa, można posłużyć się pomiarem fałdu skóry. Grubość fałdu skórnego mierzy się. w połowie ramienia na jego tylnej powierzchni, na tułowiu w linii pachowej środkowej …

Czytaj dalej