Zwyrodnienie a zapalenie

Rozróżnienie pomiędzy zapaleniem a zwyrodnieniem jest łatwe w razie występowania klasycznych objawów zapalenia, jak: zaczerwienienie, nadmierne ucieplenie, wysięk, zgrubienie błony maziowej lub torebki stawowej. Jest ono jednak trudne w początkowej fazie zmian stawowych i w przypadku stawów niedostępnych oglądaniu i obmacywaniu. Charakter dolegliwości stawowych może być przy tym ważnym kryterium diagnostycznym. W zwyrodnieniu stawu kolanowego charakterystyczne jest, że wspinanie się …

Continue Reading

Zwyrodnienie stawów

Typowym dla zwyrodnienia stawów dolegliwościom mogą zatem nie towarzyszyć żadne zmiany radiologiczne. Z drugiej strony zdarza się, że zaawansowane, widoczne w obrazie radiologicznym, zależne od wieku zmiany zwyrodnieniowe lub zmiany pourazowe nie powodują żadnych szczególnych dolegliwości. Wyniki badań laboratoryjnych również pozostają — pod względem wartości diagnostycznej — daleko w tyle za danymi uzyskanymi 2 wywiadu i badania przedmiotowego. Na przykład …

Continue Reading