Zwyrodnienie stawów

Typowym dla zwyrodnienia stawów dolegliwościom mogą zatem nie towarzyszyć żadne zmiany radiologiczne. Z drugiej strony zdarza się, że zaawansowane, widoczne w obrazie radiologicznym, zależne od wieku zmiany zwyrodnieniowe lub zmiany pourazowe nie powodują żadnych szczególnych dolegliwości. Wyniki badań laboratoryjnych również pozostają — pod względem wartości diagnostycznej — daleko w tyle za danymi uzyskanymi 2 wywiadu i badania przedmiotowego. Na przykład charakterystyczny dla zapalenia stawów wzrost miana czynnika reumatoidalnego występuje w 80% przypadków i to dopiero w ciągu pierwszego roku trwania choroby, rzadko w jej początkowej fazie. Dodać należy, że wzrost miana stwierdza się także w wielu innych chorobach reumatycznych i układowych. Najważniejszym badaniem dla grupy chorób, w których występują bóle stawów, jest oznaczenie szybkości opadania krwinek. Bóle w stawach i w plecach wskazują przeważnie na choroby, których przyczyny są nieznane, tak że nie należy oczekiwać, ażeby poszczególne dostępne badania laboratoryjne zyskały rozstrzygające znaczenie w ich rozpoznawaniu. Zatem większość wchodzących tu w rachubę chorób jest rozpoznawana na podstawie objawów klinicznych.

You may also like