Leczenie choroby wieńcowej

W leczeniu choroby wieńcowej zalecamy ograniczenie wysiłku fizycznego, spokój, zbilansowaną energetycznie lekką dietę oraz leki poprawiające ukrwienie mięśnia sercowego w następstwie rozszerzenia tętnic wieńcowych i optymalizacji pracy mechanicznej serca. Równolegle prowadzone jest leczenie objawowe i zabiegi redukujące zagrożenie zdrowia ze strony powszechnie już znanych czynników ryzyka choroby niedokrwienia serca. Przeprowadzone w Polsce badania epidemiologiczno-prognostyczne wykazały, że w 2000 roku należy spodziewać się 1,5 miliona osób z chorobą wieńcową w wieku 35—54 lata oraz 5 milionów osób z nadciśnieniem tętniczym. Liczby te wskazują, że choroby układu krążenia stanowią obecnie jeden z głównych problemów zdrowotnych społeczeństwa. Ryzyko choroby wieńcowej zależy w przeważającej części od postawy i postępowania człowieka. Tylko zdecydowana postawa i racjonalne postępowanie zdrowotne społeczeństwa może skutecznie zapobiec rozwojowi większości zmian miażdżycowych i wystąpieniu choroby wieńcowej. Liczne, szeroko rozpowszechniane popularne publikacje, wyjaśniające przyczyny i zasady zapobiegania chorobie wieńcowej, mają ułatwić czytelnikowi rozeznanie własnego ryzyka zdrowotnego oraz podjęcie decyzji racjonalnego postępowania profilaktycznego.

You may also like