Medycyna chińska

Lekarze stosujący tradycyjną medycynę chińską uważają również, że badania europejskie i amerykańskie przywiązują zbyt duże znaczenie do wyników badań laboratoryjnych, a zbyt mało uwagi poświęcają łagodzeniu objawów u pacjenta i poprawie jakości jego życia. Ze względu na to, że w chińskiej medycynie stan zdrowia nie jest opisywany w kontekście konkretnych chorób, ale raczej jako określony zespół objawów charakterystyczny dla danej osoby, trudno jest ustalić jednorodne grupy, które mogłyby być poddane testom klinicznym. Podobnie zresztą leczenie jest indywidualizowane i ukierunkowane na określony zespół objawów, który charakteryzuje konkretnego pacjenta. Zapewnienie więc standardowego sposobu leczenia dla wszystkich pacjentów jest po prostu łamaniem zasad tradycyjnej medycyny chińskiej. Mimo wszystkich wspomnianych trudności wiele terapii z użyciem chińskich ziół przyjęło się w medycynie europejskiej i amerykańskiej głównie dzięki badaniom naukowym przeprowadzonym w Chinach.

You may also like