Organizacje służby zdrowia

Organizacje służby zdrowia coraz częściej włączają medycynę alternatywną do zakresu swoich usług. Ankieta Goodwina z L995 roku na temat dużych programów zdrowotnych o ogólnokrajowym zasięgu, przeprowadzona na zlecenie firmy konsultingowej Decision Resources, wykazała, że 86% z nich pokrywa koszty kręgarstwa, 69% – programów odchudzających, 31% – akupunktury, 28% – terapii relaksacyjnej, 17% – terapii wizualizacyjnej i 14% – masażu terapeutycznego oraz hipnozy. Ankieta ujawniła również, że około 46% organizacji służby zdrowia zniechęcało pacjentów do stosowania jednej lub więcej alternatywnych metod leczenia. W 1996 roku organizacja Landmark Health Care, z siedzibą w Kalifornii, przeprowadziła ankietę wśród organizacji służby zdrowia w stanach, gdzie jest ich pokaźna liczba. Dyrektorzy marketingowi i medyczni, 70% ze 156 organizacji, donieśli o wzrastającym popycie na medycynę alternatywną, a 58% oznajmiło, że zamierzają zwiększyć zakres alternatywnej oferty w ciągu najbliższych 2 lat. Największym zainteresowaniem uczestników programów zdrowotnych cieszyły się akupunktura, kręgarstwo oraz masaż terapeutyczny.

You may also like