Osłuchiwanie

Osłuchiwanie narządów układu moczowego ma, ograniczone zresztą, znaczenie przy wykrywaniu zwężenia tętnicy nerkowej. U części chorych, u których występuje ta zmiana, można stwierdzić w nadbrzuszu, w pobliżu linii środkowej ciała, szmer promieniujący do podżebrza tej strony ciała, po której znajduje się zwężenie tętnicy. Czasem szmer wysłuchać można również w okolicy lędźwiowej w pobliżu kręgosłupa. Należy podkreślić, że obecność opisanego szmeru udaje się stwierdzić tylko w części przypadków zwężenia tętnicy nerkowej. Ponadto, wbrew dawniej istniejącym poglądom, szmer ten nie jest objawem patognomonicznym dla zwężenia tętnicy nerkowej, ponieważ występuje on niekiedy nawet u osób zdrowych. Dlatego wartość tego objawu w diagnostyce zwężeń tętnic nerkowych jest niewielka. W nowotworach nerki, zwłaszcza dobrze unaczynionych, przy osłuchiwaniu okolicy zmienionej nerki stwierdzić można czasami szmer, który jest zwykle cichy, słabo słyszalny. Badanie moczu jest podstawowym badaniem laboratoryjnym w diagnostyce chorób układu moczowego. Znaczenia tego badania nie można przecenić, bowiem zmiany stwierdzane w zwykłym, rutynowym badaniu moczu są często pierwszym objawem pozwalającym lekarzowi wysunąć podejrzenie choroby nerek lub dróg moczowych. Pamiętać należy jednak o tym, że brak zmian w rutynowym badaniu moczu nie pozwala wykluczyć choroby układu moczowego.

You may also like