Funkcjonowanie człowieka

Życie codzienne niesie wiele sytuacji, w których człowiek musi. podejmować decyzje, rozwiązywać trudne problemy, stanowiące przeszkodę na drodze do określonego celu. Umiejętność pokonywania napotkanych przeszkód i opanowania wzmożonego napięcia emocjonalnego, związanego z działaniem w sytuacji trudnej, jest indywidualną cechą poszczególnych ludzi. Różnice między ludźmi dotyczą zarówno oceny stopnia trudności napotkanej sytuacji, jak i czynników specyficznych dla danego człowieka, tzn. jego motywacji, poziomu intelektualnego, stanu emocjonalnego. Prowadzenie samochodu nie jest sytuacją w jednakowym stopniu trudną dla wszystkich osób kończących kurs — stopień trudności tej sytuacji jest oceniany w zależności od wiedzy, umiejętności, a także zdolności panowania nad emocjami. Z kolei ta sama sytuacja dla tej samej osoby raz jest zadaniem trudnym, a kiedy indziej nie nastręcza trudności. Wracając do przedstawionego przykładu, należy dodać, że bardzo dobre przygotowanie materiału sprzyja opanowaniu napięcia emocjonalnego i pozwala swobodnie odpowiadać na postawione pytania. Zmniejsza więc stopień trudności tej sytuacji. Nie każda jednak sytuacja trudna niesie negatywne emocje. Bywają takie, które wywołują wzmożone napięcie emocjonalne, ale zarazem pociągają człowieka ze względu na tkwiący w nich czynnik trudności, a nawet ryzyka, np. 'gry hazardowe.

You may also like