Gęstość względna moczu cz.2

Gęstość względna moczu jest praktycznym wskaźnikiem stopnia zagęszczenia składników stałych w moczu. Nie jest to jednak wskaźnik bardzo dokładny, bowiem jego wielkość zależy nie tylko od stężenia molowego substancji rozpuszczonych w moczu, ale również od jakości tych substancji, od wielkości ich masy cząsteczkowej. Stąd na przykład w cukromoczu, mimo stosunkowo niewielkiego stężenia składników stałych, gęstość względna moczu jest wysoka, ponieważ masa cząsteczkowa glukozy jest znacznie wyższa aniżeli większości innych związków wydalanych w moczu. Również po podaniu środków cieniujących używanych w badaniach radiologicznych układu moczowego, a charakteryzujących się wysoką masą cząsteczkową, ich wydalanie,w moczu powoduje znaczny wzrost gęstości względnej moczu, mimo że stężenie molowe wszystkich substancji rozpuszczonych w moczu nie jest wysokie. Pomiar stopnia zagęszczenia moczu jest jednym ze sposobów służących do określania zdolności nerek do zagęszczania i rozcieńczania moczu. Ponieważ proces ten oparty jest na zjawiskach osmotycznych, dokładnym sposobem zmierzenia tej funkcji serek jest oznaczenie liczby składników osmotycznie czynnych znajdujących się w określonej ilości moczu. Zadania tego nie spełnia pomiar gęstości względnej moczu, natomiast można je wykonać oznaczając wielkość ciśnienia osmotycznego moczu.

You may also like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *