Pierwszy ton serca

Pierwszy ton powstaje w następstwie nagłego napięcia zastawek przedsionkowo-komorowych, kolejno: dwudzielnej i trójdzielnej, na początku skurczu izowolumetrycznego komór. Głośność. Zależy ona od pozycji zastawek, szybkości i siły ich napinania, tj. od szybkości narastania ciśnienia w komorze i od ruchomości zastawek przedsionkowo-komorowych. Jeżeli skurcz wypada w końcowej fazie szybkiego napełniania komór i przy skróconym do poniżej 0,12 s czasie przewodzenia, zastawki na początku skurczu komór są jeszcze szeroko otwarte. Wówczas nisko położone płatki przebywają do zamknięcia zastawek w krótkim czasie długą drogę, co powoduje wzmocnienie l tonu. Ten sam mechanizm jest częściowo przyczyną wzmocnienia l tonu w zwężeniu zastawki dwudzielnej i w zaburzeniu czynności niedokrwionego mięśnia brodawkowate-go. Na odwrót — l ton cichnie przy wydłużaniu przewodzenia przedsionkowo-komorowego, ponieważ w momencie skurczu zastawki mogą być już zamknięte.

You may also like