Zmiana masy ciała

Najszybsze zmiany masy ciała u dorosłych powodują zmiany bilansu wodnego. Retencja wody, np. w niewydolności serca, jak również utrata płynów w biegunce czy w wyniku leczenia środkami moczopędnymi mogą spowodować różnicę w masie ciała wynoszącą wiele kilogramów. Podobnie zmiana podaży sodu może przejściowo, ale w wydatny sposób, wpłynąć na bilans wodny zdrowego człowieka. Dodanie 7 g soli kuchennej do diety niskosolnej może — poprzez retencję wody — spowodować przyrost masy ciała od 3 do 4 kg, natomiast nagłe odstawienie soli może spowodować schudnięcie nawet o 5 kg. Wyjaśnia to niektóre, odnoszone do wpływu diety, zmiany masy ciała. Przy zmianie masy ciała zależnej od gromadzenia się tłuszczu lub zmniejszenia jego zawartości należy pamiętać, że l g tkanki tłuszczowej odpowiada przemianie energetycznej 25 kJ (6 kcal). W warunkach kontrolowanych nie stwierdzono wyjątków od tej reguły i z przesłanek naukowych wynika, że są one a priori nieprawdopodobne. Oceniając masę ciała pacjenta należy zawsze pamiętać, że na bilans energetyczny składa się nie tylko podaż, ale i wydatek energii, który jest bardzo trudny do określenia.

You may also like