Surowice odpornościowe

Surowice odpornościowe zawierają gotowe przeciwciała, wytworzone przez organizm innego człowieka łub zwierzęcia. Podanie surowicy wytwarza tzw. bierną odporność organizmu na zakażenie. Szczególne znaczenie lecznicze surowicy odpornościowej ma surowica przeciwtężcowa, której wczesne podanie skutecznie neutralizuje toksyny tężca, odpowiedzialne za wystąpienie charakterystycznych objawów chorobowych. Zapobieganie chorobom zakaźnym poprzez przerwanie drogi przenoszenia zarazków na zdrowego człowieka polega na dowolnej lub przymusowej izolacji chorego od osób zdrowych. Dowolna izolacja w postaci np. zwolnienia z pracy i pozostawania w domu zapobiega rozprzestrzenianiu się banalnych infekcji górnych dróg oddechowych lub grypy w szkole, zakładzie pracy lub innych skupiskach ludzkich. Przepisy sanitarne określają szczegółowo wskazania i okres izolacji chorych na groźniejsze epidemiologiczne choroby zakaźne. Przerwanie linii przenoszenia chorób zakaźnych drogą pośrednią polega na stosowaniu zabiegów sanitarnych w postaci poprawy zaopatrzenia i oczyszczania wody pitnej, oczyszczalni ścieków, zwalczania gryzoni i insektów, pasteryzacji mleka lub nadzoru nad żywnością i zakładami zbiorowego żywienia. Podnoszenie kultury zdrowotnej społeczeństwa przez kształtowanie nawyków higieniczno zdrowotnych jest szczególnie istotne w zapobieganiu tzw. chorobom brudnych rąk lub infekcjom przenoszonym drogą kropelkową podczas kichania lub kaszlu.

You may also like