Cholesterol

Zawartość-cholesterolu we krwi można regulować odpowiednio dobieraną dietą. Oznaczenie poziomu cukru we krwi na czczo po dwóch godzinach od spożycia posiłku pozwala na wykrycie utajonych postaci cukrzycy, w których współistnienie miażdżycy i niedokrwienia mięśnia sercowego jest zjawiskiem bardzo częstym i zależnym od zaburzeń metaboliczno-hormonalnych. Wobec powszechności występowania czynników ryzyka zdrowotnego pod postacią nadciśnienia tętniczego, zaburzeń metabolizmu tłuszczowego, palenia tytoniu, charakterystycznego „wieńcowego” obciążenia dziedzicznego, otyłości, niskiej aktywności ruchowej i zaburzeń gospodarki węglowodanowej konieczne jest ciągłe, rozpoczynane od najmłodszych lat kształcenie się w kierunku umiejętności zdrowego życia w tworzonym przez siebie środowisku. O skali problemu niech świadczy fakt występowania w Polsce 800 tysięcy przypadków choroby wieńcowej oraz 70 tysięcy zawałów serca rocznie. Postulowany przez medycynę współczesny model zdrowia może być osiągnięty tylko w wyniku codziennych” starań, systematycznego uczenia się i pogłębiania już zdobytej wiedzy.

You may also like