Zapalenie wielostawowe

We wczesnym okresie ostrego zapalenia wielonerwowego często słyszy się skargi na liczne nieprzyjemne doznania czuciowe w kończynach. Objawem wiodącym są jednak rozwijające się szybko, wiotkie porażenia obwodowe, z zanikiem odruchów i symetrycznymi zaburzeniami czucia. Zdarza się jednak, że w pojedynczych przypadkach samoistnego, a także po- lub parainfekcyjnego zapalenia wielonerwowego , występują intensywne bóle. To samo dotyczy zapaleń wielonerwowych pochodzenia naczyniowego, głównie w guzkowym zapaleniu okołotętniczym. Silne bóle występują przede wszystkim w zapaleniu wirusowym, obejmującym korzenie i opony, tzw. zapaleniu korzeniowo-rdzeniowym. Stwierdza się wówczas objawy podrażnienia opon albo bolesną sztywność karku z dodatnimi objawami Kerniga i Brudzińskiego. Sam rdzeń kręgowy jest natomiast względnie niewrażliwy, jeżeli pominąć falujące, głęboko drążące i tępe bóle w rogach tylnych w jamistości rdzenia i niekiedy w guzach lub naczyniakach wewnątrzrdzeniowych. W przeciwieństwie do zapaleń wielonerwowych, silne i długotrwałe objawy bólowe obserwuje się w zmianach zwyrodnieniowych nerwów zarówno zewnątrz-, jak i wewnątrzpochodnych. Występują one w zatruciu talem, arsenem, w przewlekłym nadużywaniu alkoholu i niektórych leków. Towarzyszą im bóle łydek i pieczenie skóry podeszwowej powierzchni stóp.

You may also like