Zapalenie jednostawowe

Napadowe występujące zapalenie jednego stawu u mężczyzn powinno wzbudzić podejrzenie dny, W początkach choroby najczęściej dotknięty jest staw śródstopno-paliczkowy palucha, ale także skokowy, stawy śródstopia, kolanowe i rak. Bóle w napadzie dny określane są jako nie do zniesienia. Pacjenci nie wytrzymują nawet ciężaru kołdry na chorym stawie i do lekarza przychodzą w nomowym pantoflu z okienkiem wyciętym nad obolałym stawem lub w miękkiej, wełnianej skarpecie. Obrzęk chorego stawu rozciąga się zwykle poza jego granice. W czasach, kiedy dna była stosunkowo rzadka, zapalenie stawów w jej przebiegu bywało mylnie rozpoznawane jako ropowica. Patognomoniczny dla dny jest napadowy charakter zapalenia stawów, z gwałtownym — w ciągu kilku godzin — narastaniem objawów w stanie pełnego zdrowia. Napadowe bóle stawów występują poza tym tylko w dnie rzekomej w następstwie odczynu leukocytowego, będącego odpowiedzią na osadzanie się w stawach pirofosforanu wapniowego. Choroba ta dotyczy osób starszych obu płci, a zmiany obejmują duże stawy. W obrazie radiologicznym widoczne są zwapnienia chrząstek, a w przypadku zajęcia stawów kolanowych — zwapnienia kaletek.

You may also like