Leczenie uzależnień

W klinikach leczących uzależnienia, na całym świecie, realizowany jest program dwunastu kroków, w którym niezwykle istotny jest krok jedenasty. Krok jedenasty bowiem to sztuka duchowości na co dzień. Dwanaście kroków to nie jest program religijny, a program duchowy, którego podstawą jest krok trzeci, w którym powierzamy swoje życie i wolę opiece Boga, jakkolwiek go rozumiemy. Krok jedenasty polega na tym, aby na co dzień pogłębiać i kształtować swoją więź z tą duchową częścią wszechświata, czyli z Bogiem – poprzez modlitwę i medytacje.

Modlitwa to trudna rzecz dla alkoholika czy innego uzależnionego, który w swoim życiu właściwie oddalał się od Boga i od modlitwy, ponieważ rozdźwięk między jego życiem i jego nikłym poczuciem wartości a standardami moralnymi był coraz głębszy, toteż większość alkoholików zracjonalizowało sobie nieobecność Boga, albo zrytualizowało samą obecność w obrzędach religijnych, podczas gdy w kroku jedenastym trzeba powrócić do modlitwy. Do modlitwy, czyli do prośby do Boga, ona może się odbywać w kościele i na kolanach, ale może być tez w fotelu w domu. Z doświadczenia wiadomo, że bardzo niebezpiecznie jest prosić Boga o konkretne rzeczy. Dużo lepiej jest prosić Boga o pomoc, opiekę i siłę.  Zwłaszcza siłę do wzrostu w prawdzie i do radzenia sobie z przeciwnościami losu – o umocnienie samego siebie.

You may also like