Opieka medyczna

System opieki zdrowotnej w Polsce jest zespołem wykwalifikowanych osób i instytucji mających za zadanie regularne zapewnianie opieki zdrowotnej ludności. Polski system opieki zdrowotnej opiera się na modelu ubezpieczeniowym.

Zgodnie z treścią artykułu 68 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, do ochrony zdrowia ma prawo każdy. Obywatelom, bez względu na sytuacje materialną, władza publiczna ma zapewnić równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej, która finansowana jest ze środków publicznych.

Działanie systemu opieki zdrowotnej w Polsce bazuje na szeregu odpowiednich ku temu ustaw.

System opieki zdrowotnej (również system zdrowotny) jest systemem definiowanym jako całość spójna, której  części wspólnie oddziaływając mają wpływ pozytywny na stan zdrowia populacji. System opieki zdrowotnej to wyodrębniona całość złożona z wielu różnorodnych elementów, które łączą wzajemne stosunki.

System zdrowotny jest zorganizowanym i skoordynowanym zespołem działań, którego cel to realizacja świadczeń i usług, w tym profilaktyczno-leczniczych i rehabilitacyjnych, które mają na celu zabezpieczanie i poprawę stanu zdrowia jednostki i zbiorowości.

You may also like