Należna masa ciała

Za należną masę ciała przyjmuje się taką, która zapewnia możliwie najdłuższy czas przeżycia, w możliwie najlepszym stanie zdrowia. Oczekiwany czas przeżycia zależy jednak nie tylko od masy ciała, ale i od wielu innych czynników, zarówno indywidualnych, jak i środowiskowych, np. palenia papierosów, picia alkoholu lub od epidemicznie występujących chorób zakaźnych. Dlatego ustalenie należnej masy ciała powinno być dokonywane za pomocą badań epidemiologicznych lub społeczno-medycznych, a ich wyniki odnoszone wyłącznie do badanej populacji. Doświadczenia towarzystw ubezpieczeniowych przemawiają za tym, że obecnie w środkowej Europie wartości masy należnej kształtują się poniżej określanej za pomocą formuły Broca. Nasze własne badania wykazały zgodność z wzorem Bornhardta. Same jednak najbardziej nawet wiarygodne formuły statystyczne, dotyczące należnej masy ciała określają tylko wartości przeciętne, które w odniesieniu do poszczególnego człowieka wymagają równoczesnej oceny jego stanu ogólnego, grubości fałdu skóry i masy mięśniowej oraz wyłączenia obrzęków i wodobrzusza. Bokserzy wagi ciężkiej mają nadwagę według wszystkich istniejących tabel, ale tak samo bywa z pacjentami w stanie skrajnego wyniszczenia na tle niektórych chorób serca, u których stwierdza się duże obrzęki. Przy takim samym wzroście, masa ciała i zawartość tłuszczu w organizmie mogą się zmieniać w obu kierunkach, w zależności od aktywności fizycznej.

You may also like