Nadciśnienie tętnicze

Nadciśnienie tętnicze jest objawem występującym w niektórych ostrych oraz w licznych przewlekłych chorobach nerek. Nefrologiczną przyczyną nadciśnienia może być również zwężenie tętnicy nerkowej, wywołujące tzw. nadciśnienie naczyniowonerkowe. Należy podkreślić, że w populacji ludzi dorosłych 15—20% przypadków nadciśnienia wywołane jest przez przewlekłe choroby nerek. Mechanizm powstawania nadciśnienia w nefropatiach nie jest jednolity i nie został dotychczas należycie wyjaśniony. Wśród czynników odpowiedzialnych za jego rozwój wymienić należy: zaburzenia wydalania sodu i wody, uaktywnienie układu reninaangiotensyna oraz niedobór czynników obniżających ciśnienie tętnicze. Nadciśnienie pochodzenia nerkowego przebiega z reguły z wzrostem ciśnienia skurczowego i rozkurczowego. Zwykle ma ono charakter nadciśnienia ustalonego, ale niekiedy nawet przez długi okres u pacjentów z przewlekłymi nefropatiami obserwuje się nadciśnienie chwiejne. Nierzadko w przebiegu chorób nerek rozwija się nadciśnienie złośliwe, które szybko pogarsza czynność nerek i w stosunkowo krótkim czasie prowadzić może do zejścia śmiertelnego.

You may also like