Modne zawody

W pewnych okresach „pojawia” się moda na wykonywanie danego zawodu, np. w Polsce na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat wielkim zainteresowaniem cieszył się zawód psychologa. Kiedy w towarzystwie pojawiał się psycholog, ludzie sądzili, że jest to człowiek, który wszystko może powiedzieć o swoim rozmówcy. Psycholog w opinii ludzi był kimś niezwykłym i fascynującym. Wielu młodych ludzi podjęło studia psychologiczne, nie zdając sobie sprawy z tego. co naprawdę będą robić w swym zawodzie. Wybór ich był podyktowany atrakcyjnością i modą. Należy zwrócić również uwagę na fakt, że w erze emancypacji kobiet wiele zawodów typowo męskich zmieniło swój charakter. W czasach powszechnej niemal pracy zawodowej kobiet wiele zawodów uległo znacznej feminizacji, np. zawód nauczyciela, niektóre specjalności w medycynie itp., a praca zawodowa kobiet wywiera zdecydowany wpływ na układ stosunków międzyludzkich w zakładzie pracy, jak również zmienia wzajemne układy w rodzinie. Niski stosunkowo status zawodowy kobiet łączy się z podrzędniejszym stanowiskiem pracy i niższymi zarobkami. „Kobiety posiadające wyuczony zawód podejmują pracę w dużej mierze z zamiłowania do zawodu i chęci nawiązania szerszych styczności z ludźmi, bardziej dążą do samodzielności w pracy, podczas gdy kobiety nie posiadające kwalifikacji zawodowych kierują się głównie motywami materialnymi”. Jakie są marzenia zawodowe kobiet? Kobiety o niskich kwalifikacjach chętniej zmieniłyby swój zawód niż kobiety z wykształceniem wyższym i wyższymi kwalifikacjami zawodowymi.

You may also like