Zdrowie psychiczne

Sprawa zdrowia psychicznego staje się problemem coraz bardziej dominującym we współczesnym świecie. Gwałtowne przemiany społeczne, ekonomiczne, polityczne i kulturalne wywierają głęboki wpływ na psychikę ludzką, często powodując zachwianie równowagi psychicznej współczesnego człowieka. Mniejsza odporność nerwowa, kierowanie się głównie zasadą przyjemności, brak poczucia odpowiedzialności za swoje postępowanie i samokontroli — to charakterystyczne objawy niedojrzałej osobowości. Człowiek, którego w potocznym języku nazywamy niedojrzałym, niezrównoważonym psychicznie, niełatwo funkcjonuje we współczesnym świecie. Narażony na codzienne trudności i konflikty, nie potrafi znaleźć optymalnego sposobu ich rozwiązania, popada w stan frustracji, zniechęcenia, a często i zaburzeń nerwowych. Spotykane coraz częściej we współczesnym społeczeństwie choroby tzw. społeczne, jak: alkoholizm, narkomania, chuligaństwo, prostytucja i nerwice — to przejawy zaburzonego stosunku do świata. Walkę z tym zagrożeniem podejmuje ruch higieny psychicznej, którego naczelnym hasłem jest „pielęgnowanie i potęgowanie zdrowia psychicznego u jednostek i społeczeństw, a w związku z tym czuwanie nad prawidłowym rozwojem młodego pokolenia”.

You may also like