Leczenie odwykowe

Leczenie odwykowe stanowi dziś całkiem oddzielny temat medyczny, zaopatrzony we własny warsztat i infrastrukturę. Wszystko to zostało zbudowane na potrzeby osób cierpiących z powodu uzależnień. Ośrodki leczenia odwykowego dzielą się na publiczne i prywatne, jednak w obu przypadkach cel jest jeden – mianowicie, nie pić, nie brać, ani nie używać w sposób nieodpowiedni. Kliniki do dziś wypracowują swoje metody ciągle je doskonaląc. Istotą jest przezwyciężanie nieświadomych mechanizmów i tendencji poprzez ciągłą prace nad nimi poprzez uświadamianie sobie ich oraz dokonywanie dobrych wyborów. Wiele zostało już na pewno powiedziane, wiele przezwyciężone, ale zawsze walka z uzależnieniem jest formą wnoszenia na górę ogromnego ciężaru, zwłaszcza wtedy, gdy do głosu dochodzą trudne emocje.

– Jeden z naszych podopiecznych odstawiwszy alkohol nagle przestał dogadywać się z najbliższymi – mówi pani Asia, terapeutka z wieloletnim stażem. – Pacjent po prostu zaczął nadawać na innych wibracjach, ale jakoś zaczął to przezwyciężać za sprawą intensywnej pracy nad sobą. Zaczął po prostu brać poprawkę na siebie, szukając problemu nie na zewnątrz, ale właśnie wewnątrz własnej psychiki.

You may also like