Bóle brzucha

Bolesny brzuch to źródło niespodzianek nawet dla doświadczonego lekarza. Niezależnie od tego, jak kusząca jest być może subtelna diagnostyka chorób narządów jamy brzusznej, dla praktyka najważniejsze jest rozpoznanie możliwych zagrożeń dla życia, nawet bez wyciągania ostatecznych wniosków. Należy zatem najpierw rozstrzygnąć, czy odczuwane przez pacjenta bóle brzucha pozwalają na spokojne przeprowadzenie badań, czy też konieczne jest postępowanie w trybie nagłym. Jako przyczyną ograniczonego ostrego brzucha na pierwszym miejscu można wymienić: ropne zapalenie wyrostka robaczkowego, ostre zapalenie pęcherzyka żółciowego, skręcenie szypuły jajnika, perforacje lub ropiejące zapalenie uchyłków jelitowych. Objawy ostrego brzucha występujące na ograniczonej przestrzeni są raczej rzadkie, częstsze są objawy rozlane, którym towarzyszy co najmniej jedna czwarta objawów, z zatrzymaniem stolca i gazów świadczącym o mechanicznej lub dynamicznej niedrożności jelit.

You may also like