Zmniejszony obwód oporowy

Poza niedomykalnością zastawki aorty wysokie i chybkie tętno stwierdza się w licznych stanach ze zmniejszonym obwodowym oporem naczyniowym, w tzw. hiperkinetycznym krążeniu, duża przetoka tętniczo-żylna, przy braku działania amortyzującego aorty, jak i w chorobliwie zwiększonej objętości wyrzutowej. Często w stanach hiperkinetycznego krążenia pulsowanie tętnic przenosi się na najmniejsze rozgałęzienia tętniczek i może być wyczuwalne jako tętnienie opuszek lub być widoczne gołym okiem w postaci tętnienia włośniczkowego. Napięcie tętna. Napięcie tętna zależy od wysokości ciśnienia wewnątrznaczyniowego. Dla jego oceny konieczne jest badanie tętna dwoma palcami, przy czym palec położony przyśrodkowo służy do uciśnięcia tętnicy i określenia potrzebnej do tego siły, podczas gdy palec położony obwodowo potrzebny jest do-uchwycenia momentu zniknięcia tętna. Dzięki doświadczeniu uzyskanemu podczas gruntownych ćwiczeń można ocenić tą metodą skurczowe ciśnienie tętnicze. Tętno trudne do uciśnięcia określa się jako twarde (pulsus durus), a tętno o cechach przeciwnych jako miękkie (pulsus mollis).

You may also like