Zaburzenia rytmu serca

Przy zaburzeniach rytmu pamiętać należy i o innych chorobach, w których są one spotykane. Szybka, niemiarowa czynność serca występuje w tyreotoksykozie. Skurcze przedwczesne mogą być wyzwalane nadużywaniem kawy i paleniem papierosów. Przyspieszenie czynności serca wywołuje efedryna, atropina, preparaty tarczycy; przedawkowanie glikozydów naparstnicy może być przyczyną prawie wszystkich rodzajów zaburzeń rytmu serca. Istnieje zależność pomiędzy pewnymi zaburzeniami rytmu a określonymi chorobami. Migotanie przedsionków jest szczególnie częste w zwężeniu lewego ujścia żylnego. W przeciwieństwie do tego — chociaż z zapisów ekg wiadomo, że zaburzenia rytmu w ostrym zawale serca są bardzo częste — nie można ich uznać za typowe dla tej choroby. Na koniec trzeba zaznaczyć, że subiektywne dolegliwości w zaburzeniach rytmu są zmiennie odczuwane. W wielu przypadkach jako stan chorobliwy odczuwana jest sama zmiana rytmu pracy serca. Z reguły prawidłowo spostrzegane są przez pacjentów napadowe zaburzenia rytmu, podczas gdy utrzymujące się migotanie i trzepotanie przedsionków, bloki przedsionko-wo-komorowe czy średnio liczne skurcze przedwczesne mogą być niejako podprogowe i stają się dostrzegalne wtedy, gdy dołączą się do nich inne objawy (niewydolność krążenia, dławica piersiowa i inne).

You may also like