Objawy chorobowe

Objawy chorobowe zależą od lokalizacji i stopnia zaawansowania procesu nowotworowego. Najczęściej stwierdza się obecność guza, bóle, krwawienia, osłabienie, utratę łaknienia i ogólne wyniszczenie całego ustroju. Zmniejszenie ryzyka zachorowania na niektóre postacie raka można osiągnąć przez: unikanie kontaktu z czynnikami rakotwórczymi, czyli karcinogenami; wczesne zgłaszanie lekarzowi objawów mogących sugerować podejrzenie nowotworu; poddawanie się okresowym badaniom lekarskim. Unikanie czynników rakotwórczych jest trudne, ponieważ niewiele ich znamy i nie wiemy, jak one działają. Epidemiologiczne i kliniczne obserwacje wykazały istnienie związku przyczynowego między pewnymi czynnikami fizycznymi i chemicznymi a rozwojem procesu nowotworowego. Ponad 30% wszystkich zgonów z powodu raka przypada na raka płuc. Wykazano, że główną przyczyną raka płuc jest substancja rakotwórcza dymu tytoniowego, który u palaczy papierosów powoduje 50-krotny wzrost ryzyka zachorowania w stosunku do ryzyka zachorowania osób niepalących. Ryzyko zachorowania wzrasta również u osób przebywających w atmosferze dymu tytoniowego. Z powodu raka płuc, występującego najczęściej po czterdziestym piątym roku życia, umiera obecnie w Stanach Zjednoczonych dwieście osób na dobę, podczas gdy w 1930 roku rejestrowano tyle samo zgonów na miesiąc.

You may also like