Badanie palpacyjne

Badanie serca metodą palpacyjną, przeprowadzone w sposób fachowy, pozwala często na ustalenie rodzaju choroby bez uciekania się do innych metod. Zależnie od potrzeby, bada się okolicę serca końcami palców, albo, szczególnie wrażliwą na wibrację, płaszczyzną dłoni. Badanie palpacyjne wykonuje się u pacjenta ułożonego na wznak, w pozycji siedzącej i leżącego na lewym boku, podczas spokojnego oddychania i po głębokim wydechu. Dobrze wyczuwalne uderzenie koniuszkowe, widoczne na obszarze pokrywanym opuszkami dwu lub więcej palców, mające wydłużony czas trwania, jest charakterystyczne dla koncentrycznego przerostu lewej komory, a unoszące, rozlane, przesunięte w kierunku przedniej linii pachowej i ku dołowi, świadczy o przeroście i rozszerzeniu lewej komory. Taki typ uderzenia koniuszkowego występuje w niewydolności mięśnia serca, w niedomykalności zastawki dwudzielnej i zastawki aorty. Przerost prawej komory, np. w przypadkach ubytku w przegrodzie międzyprzedsionkowej, w tetralogii Fallota i w sercu płucnym na tle ograniczenia płucnego łożyska naczyniowego, rozpoznaje się palpacyjnie na podstawie skurczowego u-noszenia ściany klatki piersiowej w III i IV przestrzeni międzyżebrowej, po lewej stronie mostka. Powoli narastające lub dwubitne uderzenie koniuszkowe, wyczuwalne. na ograniczonej przestrzeni pomiędzy mostkiem a koniuszkiem serca, może świadczyć o rozległym po-zawałowym tętniaku przedniej ściany serca.

You may also like