Obrażenia

Rany otwarte, w czasie wojny postrzałowe lub kłute, z którymi łączy się całkowite lub częściowe przecięcie nerwów obwodowych, są dzisiaj rzadkością. Pomijając głębokie rany tkanek miękkich, uszkodzenie ciągłości nerwów bywa niekiedy spowodowane przez ostre odłamki kostne przy złamaniach wieloodłamowych. Częściej jednak spotyka się zmiażdżenie albo naciągnięcie nerwu obwodowego lub splotu, a nawet wyrwanie korzeni, pod wpływem tępego urazu, np. w wypadkach motocyklowych. Przy tego rodzaju uszkodzeniach przeważają ruchowe objawy ubytkowe albo zaburzenia autonomiczno-odżywcze, podczas gdy bóle schodzą na plan dalszy. Następstwem częściowego przeważnie przerwania ciągłości nerwów, szczególnie nerwu piszczelowego, bywają — obok wspomnianych ciężkich zaburzeń autonomicznych i troficznych — niezwykle silne i oporne na leczenie kauzalgie. Miejsca szczególnie narażone na urazy omówiono przy opisie uciskowych uszkodzeń nerwów obwodowych. Podobnie silne i piekące, niekiedy nawracające falami, są bóle w zespole wzgórzowym. Obejmują one odcinkowo kończyny lub kwadranty ciała. Bólom tym towarzyszy osłabienie lub zniesienie czucia powierzchownego i głębokiego. Ponadto w zespole wzgórzowym występują porażenia, lub też ruchy pląsawiczo-atetotyczne, szczególnie w kończynach górnych.

You may also like