Choroby układu moczowego

Choroby układu moczowego są zdecydowanie najczęstszą, ale nie jedyną przyczyną białkomoczu. Proteinuria może mieć charakter czynnościowy i występować u ludzi ze zdrowymi nerkami. Przyczyną białkomoczu czynnościowego może być: przybranie określonej pozycji ciała, wysiłek fizyczny, obmacywanie okolicy nerek, zimno i czynniki emocjonalne. Białkomocz zależny od pozycji ciała występuje przede wszystkim u ludzi młodych w pierwszej i drugiej dekadzie życia i ustępuje samoistnie po osiągnięciu dojrzałości. Inne formy białkomoczu czynnościowego spotyka się u osób w różnym wieku. Żadna z wymienionych postaci białkomoczu czynnościowego nie jest następstwem zmian morfologicznych w układzie moczowym i nie nosi w sobie piętna zagrożenia zdrowia. Z całym naciskiem należy jednak podkreślić, że stwierdzenie to odnosi się tylko do tych przypadków, w których czynnościowy charakter białkomoczu nie budzi żadnych wątpliwości i w których żadne z dostępnych badań nie wykazuje zmian w układzie moczowym. Nie wolno bowiem zapominać, że pod maską białkomoczu czynnościowego może kryć się proteinuria innego pochodzenia, głównie spowodowana przez choroby nerek. Białkomocz może występować również w chorobach innych aniżeli układu moczowego. Obserwuje się go w niewydolności krążenia, w stanach gorączkowych oraz w niektórych zespołach neurologicznych.

You may also like