Badanie dopplera

Ultrasonografia dopplerowska, USG dopplerowskie, badanie dopplerowskie, USG Dopplera – w diagnostyce chorób układu krążenia jest to jedno z podstawowych badań. Pozwala na diagnostykę przepływu krwi w żyłach i dużych tętnicach. W tym celu specjalne urządzenie dopplerowskie wykorzystuje zmiany częstotliwości fal ultradźwiękowych odbitych od poruszających się krwinek. Analiza odbitej od nich fali ultradźwiękowej pozwala na wykreślenie kierunku i prędkości przepływu krwi.

Urządzenie wysyła przez specjalną głowicę falę ultradźwiękową. Fala ta odbija się od ośrodka będącego w ruchu – płynącej krwi. Następnie powraca do głowicy. Głowica natomiast połączona jest przewodem z aparatem ultrasonograficznym, który rejestruje zmiany częstotliwości fali ultradźwiękowej odbitej od płynącej krwi. Aparat przedstawia obraz na monitorze. Operujący na urządzeniu lekarz widzi, w których miejscach krew płynie szybciej, wolniej lub się cofa. Urządzenie umożliwia zmierzenie parametrów przepływającej krwi.

You may also like