Zaawansowane leczenie

Również medycyna konwencjonalna przechodzi ogromne przemiany w dziedzinach badań podstawowych, klinicznych i finansowania. Chociaż niniejsza książka skupia się głównie na medycynie alternatywnej, ważne jest, aby podkreślić takie innowacje w medycynie konwencjonalnej, jak sklonowanie po raz pierwszy dużego zwierzęcia – owcy Dolly, co zrodziło wiele naukowych i etycznych kontrowersji ze względu na zaistnienie możliwości klonowania człowieka. Dostępne są obecnie lecznicze mieszanki inhibitorów proteaz, które zmniejszają ilość wirusa HIV niemal do zera, a w niektórych przypadkach właściwie wstrzymują rozwój AIDS. Powszechną praktyką jest zmniejszanie, nawet do 30%, uszkodzeń powstałych w wyniku wylewu, dzięki rekombinowanym lekom rozpuszczającym skrzep, takim jak rt-PA, podawanym do 3 godzin po wylewie. Obietnice prawdziwego przełomu nadeszły od naukowców ze szwedzkiego Instytutu Karolińska, którym udało się dokonać przeszczepu nerwów obwodowych i dzięki temu przywrócić ograniczoną sprawność ruchową u myszy z uszkodzeniami rdzenia kręgowego.

You may also like