Nowotwory

Poza kilkoma udokumentowanymi przypadkami nie poznaliśmy dotychczas przyczyny chorób nowotworowych. Z tego względu trudno jest sformułować ścisłą definicję nowotworu. Proces nowotworowy ma charakterystyczne cechy, wśród których wyróżnia się niekontrolowany rozrost tkanki w postaci wyrośli, guza lub nacieku, nieodwracalność przebiegu, tożsamość z tkanką własną ustroju zarówno pod względem morfologicznym, jak i serologicznym, spaczoną zdolność różnicowania i dojrzewania oraz różnego stopnia szkodliwe oddziaływanie na ustrój. Raki są to złośliwe guzy naciekające lub uciskające sąsiednie tkanki i dające wcześnie przerzuty do odległych tkanek organizmu. Przerzuty mogą powstawać, zanim wystąpią uchwytne kliniczne objawy raka. Większość przypadków tej choroby rozwija się ze stanów przedrakowych lub paratymii przechodzących w etap przedinwazyjny, w którym proces ogranicza się jeszcze do obszaru nabłonka. Kolejny, inwazyjny etap procesu nowotworowego charakteryzuje się wnikaniem zmian do podścieliska i głębszych tkanek, przy równoczesnym naciekaniu również sąsiednich narządów. Przerzuty, czyli wtórne ogniska nowotworowe, powstają w odległych narządach ustroju z przyniesionych tam drogą chłonną lub we krwi komórek guza pierwotnego.

You may also like