Przenoszenie chorób zakaźnych

W warunkach współczesnego rozwoju środków komunikacji, szczególnie lotniczej, możliwość łatwego i szybkiego kontaktowania się ludzi z różnych stron świata sprzyja przenoszeniu chorób zakaźnych, głównie z krajów strefy tropikalnej, gdzie nadal istnieją ogniska cholery, żółtej febry, ospy prawdziwej lub tyfusu. W krajach o wysokiej kulturze zdrowotnej powołano specjalny system służb medyczno-sanitarnych, nadzorujących i zapobiegających szerzeniu się chorób zakaźnych. W międzynarodowych portach lotniczych i morskich prowadzony jest nadzór sanitarny ruchu pasażerskiego i wymiany towarowej. Międzynarodowa wymiana informacji o sytuacji epidemiologicznej ułatwia pasażerom rozeznanie zagrożeń chorobami zakaźnymi i wcześniejsze poddanie się niezbędnym szczepieniom ochronnym. W Polsce nadzór sanitarno-epidemiologiczny pełni Państwowa Inspekcja Sanitarna poprzez wojewódzkie i terenowe stacje sanitarno-epidemiologiczne. Efektem działalności służb sanitarno-epidemiologicznych jest opanowanie zagrożenia zdrowia społeczeństwa takimi chorobami zakaźnymi, jak ospa prawdziwa, malaria lub zakaźne schorzenia jelitowe. Dalsze zmniejszenie ryzyka zachorowania na choroby zakaźne zależy od wzrostu poziomu wykształcenia i kultury zdrowotnej oraz od poprawy warunków bytowych społeczeństwa, jak również od stałego doskonalenia działalności służb medyczno-sanitarnych.

You may also like