Utrata przytomności

Omdlenia pochodzenia sercowego występują w stanach utrudnionego przepływu krwi (zwężenie zastawki aorty, kardiomiopatia przerostowa, śluzak przedsionka). Dla zwężenia lewego ujścia tętniczego charakterystyczne są omdlenia podczas wysiłku, np. przy próbie dobiegnięcia do odjeżdżającego autobusu. Na właściwe rozpoznanie naprowadza lekarza wywiad i wysłuchiwane nad sercem szmery. Niełatwe natomiast jest rozpoznanie utraty przytomności w przebiegu dysrytmii, którą szczególnie trudno odróżnić od napadów padaczki. Utrata przytomności może być spowodowana zarówno zatrzymaniem czynności serca, jak i skrajnie wolnym rytmem komór, a także napadem migotania komór, które może być odwracalne. Nagłe utraty przjtomności wymagają szczególnie wnikliwego zebrania wywiadu, w tym również od osób, które były świadkami napadu. Przy dużych obecnie możliwościach leczenia konieczne jest jednak postawienie właściwego rozpoznania. Omdlenie może być incydentem bez większego znaczenia, a może też wystąpić w następstwie asystolii w napadowym bloku przedsionkowo-komorowym albo być pierwszym objawem guza mózgu.

You may also like