Rozkład dnia

Odpowiednio opracowany rozkład dnia wzmacnia układ nerwowy, nawet w przypadkach wrodzonej jego słabości. Zasadą powinno być przestrzeganie racjonalnego trybu życia, a więc zachowanie właściwego rytmu pracy i wypoczynku oraz unikanie wszelkich gwałtownie działających bodźców. Regularność w wykonywaniu przez człowieka codziennych obowiązków znajduje całkowite uzasadnienie w zdolności układu nerwowego do tworzenia nawyków. Prowadzi to w efekcie do wytworzenia określonego stereotypu dynamicznego, w którym każda czynność organizmu staje się sygnałem dla czynności następnej i tym samym przygotowuje ustrój do wykonania tej czynności minimalnym wysiłkiem. Istotne znaczenie dla higieny psychicznej mają czynniki wpływające hartująco na stan naszej psychiki oraz układ nerwowy. Czynnikami takimi są między innymi: zabiegi wychowawcze, ćwiczenia woli, ćwiczenia fizyczne, które uczą dyscypliny życia codziennego, nauki i pracy, czynią nas silnym i zrównoważonym oraz uodpornionym na działanie stresów. Nagłe bowiem, wstrząsy psychiczne — lęk, ból, gniew, zmartwienie — mogą nie tylko powodować chorobę, ale wręcz zabić, paraliżując niektóre narządy. Trzeba ćwiczyć wolę, aby takich uczuć do siebie nie dopuszczać i uodpornić się przeciw nim. Należy wzbudzać w sobie myśli i uczucia pogodne, przyjemne, optymistyczne i twórcze — zawsze, a zwłaszcza udając się na odpoczynek. W czasie pracy ulegają zmęczeniu nie tylko mięśnie, ale i tkanka nerwowa. Wyraża się to trudnością skupienia uwagi, osłabieniem zdolności spostrzegania, kojarzenia i rozumowania.

You may also like