Wypoczynek

Trzeba samemu spróbować różnych form wypoczynku, aby wybrać taką, która dostarcza nam największej przyjemności i daje najlepszy relaks. Organizacją rekreacji na szerszą skalę zajmuje się zakład pracy. Dla górników od wielu pokoleń najlepszą formą odpoczynku było uprawianie własnego ogródka, hodowla gołębi, muzykowanie. Być może tradycja ta wyrosła z tęsknoty za przyrodą, przestrzenią i powietrzem. Czas wolny spełnia tu rolę kompensacyjną dla pracującego pod ziemią górnika. Charakter pracy może narzucać sposób spędzania wolnego czasu poza nią. Ludzie pracujący w tzw. ruchu będą preferować wypoczynek fizycznie bierny. Ruch ludności, migracje ze wsi do miast sprawiły, że tradycyjne formy spędzania czasu wolnego przestały być modne. Powstaje nowe zjawisko, jakim jest uczestnictwo w kulturze masowej. Składa się na nią czytelnictwo prasy, oglądanie telewizji,' słuchanie radia. Niepokojący jest fakt, że wiele osób wypoczywa w sposób bierny, tylko oglądając telewizję. Jest to o tyle niewłaściwe, że współczesny człowiek coraz mniej żyje w kontakcie z przyrodą, która daje najpełniejsze ukojenie, odprężenie fizyczne i psychiczne oraz uspokojenie.

You may also like