Rekreacja i wypoczynek

Czas pracy i czas wolny powinny dopełniać się i wspólnie kształtować osobowość człowieka. Właściwie organizowany wypoczynek ma wpływ na nasze zdrowie i samopoczucie, a także na wydajność w pracy i harmonijne współżycie rodzinne. W związku z wprowadzeniem skróconego tygodnia pracy racjonalne wykorzystanie czasu wolnego staje się problemem ważnym z punktu widzenia społecznego. Zagadnienie to absorbuje nie tylko tych, którzy decydować będą o rozbudowie bazy materialnej, służącej wypoczynkowi, a więc tanich hoteli, zajazdów,boisk, pływalni itp. Każdy człowiek sam musi podjąć decyzję, jak będzie wypoczywać, w jaki sposób będzie spędzać czas wolny. Dojazdy do pracy, praca zawodowa i życie rodzinne powodują po pewnym czasie znużenie. Regeneracji sił służyć może nie tylko urlop, ale także sobotnio-niedzielny wypoczynek. Przewlekłe zmęczenie jest zagrożeniem dla organizmu. W czasie wolnym powinniśmy zregenerować nasze siły biologiczno-psychiczne. Człowiek znerwicowany źle sypia, jest wybuchowy i aby temu zapobiec, sięga niekiedy po środki farmakologiczne. Przywracają one na krótko tzw. „dobre” samopoczucie. B. Suchodolski pisze: „Między wykonywaną pracą a sposobem spędzania wolnego czasu pracy zachodzi ścisła 'korelacja. Im cięższe i bardziej przykre są warunki, w których człowiek pracuje, w tym większym stopniu w godzinach wolnych od pracy szuka on zapomnienia”. Najłatwiej, bo bez żadnego wysiłku, znajduje się owo „zapomnienie”, topiąc swe problemy w „alkoholowym morzu”. Człowiek poszukuje niezdrowych kompensacji, aby za wszelką cenę doznawać silnych wzruszeń. Oczywiście nie negujemy roli rozrywki typowo ludystycznej, ale należy poszukiwać także bardziej twórczych form wykorzystania czasu wolnego, jak uprawianie działki, majsterkowanie, kolekcjonerstwo.

You may also like