Pieczenie skóry podeszwowej

Dokuczliwe pieczenie skóry podeszwy i zewnętrznego brzegu stopy, które przy chodzeniu staje się wręcz nie do zniesienia, występuje w zespole kanału stepu, czyli przy obwodowym zespole ucisku nerwu piszczelowego w kanale kostki przyśrodkowej, pod więzadłem promienistym stepu. Od postawnych bólów stopy odróżnia wymieniony zespół: osłabienie lub zniesienie czucia po stronie podeszwowej stopy, niemożność zginania i rozstawiania palców. Charakterystyczne są przede wszystkim zmiany autonomiczno-odżywcze podeszwy w połączeniu ze znaczną bolesnością uciskową nerwu piszczelowego za kostką wewnętrzną. Bóle promieniujące do III lub IV palca są rezultatem podrażnienia lub powstawania nerwiaków nerwów palcowych podeszwowych wspólnych lub bocznych, pomiędzy III i IV, rzadziej IV i V kością śródstopia. Bardziej rozlane bóle można umiejscowić przez ściśnięcie lub przesunięcie główek kości śródstopia. Wstrzyknięcie środka znieczulającego w bolesne miejsce znosi ból, co jednocześnie potwierdza rozpoznanie. Zespoły uciskowe nerwu piszczelowego wymagają każdorazowo dokładnej analizy przyczyn ich występowania, ponieważ na nieodpowiednie leczenie zarówno nerw piszczelowy, jak i pośrodkowy reagują piekącymi bólami. W związku z tym, przed zamierzonym zabiegiem operacyjnym należy wyłączyć procesy naczyniowe, zmiany kostne lub zaburzenia metaboliczne.

You may also like