Oglądanie układu moczowego

Oglądanie okolicy układu moczowego rzadko wnosi ważne dane diagnostyczne. U chorych z zapaleniem okołonerkowym można czasem stwierdzić uwypuklenie i zaczerwienienie skóry w okolicy lędźwiowej, W dużych guzach nerki, zwłaszcza w wiełotorbielowatości nerek, u osób szczupłych obserwuje się niekiedy uwypuklenie powłok bocznych części brzucha. Również u osób szczupłych albo wychudzonych w przypadku znacznego wypełnienia pęcherza moczowego pojawia się uwypuklenie w okolicy nadłonowej. Obmacywanie narządów układu moczowego jest metodą, która w badaniu układu moczowego dostarcza znacznie więcej informacji aniżeli oglądanie. Nerka normalnej wielkości i prawidłowo położona jest na ogół niewyczuwalna. Jedynie u osób szczupłych lub wychudzonych, z wiotkimi powłokami brzusznymi, udaje się przy obmacywaniu wyczuć nerki, a zwłaszcza ich dolne bieguny. Natomiast nerkę opadniętą można czasem wyczuć w całości. Nerkę powiększoną wyczuwa się jako guz umiejscowiony w podźebrzu. W przypadku bardzo znacznego powiększenia nerki jej dolny biegun może sięgać aż do podbrzusza. Najczęstszą przyczyną znacznego powiększenia nerki jest wiełotorbiełowatość. Dotyczy ona zwykle obu nerek z tym jednak, że wcale nierzadko stopień zaawansowania zmian zwyrodnieniowych w nerkach nie jest jednakowy, wskutek czego jedna nerka może być znacznie bardziej powiększona aniżeli druga. Tym samym w wiełotorbielowatości stwierdza się czasem obecność guzów w obu podżebrzach, a w innych przypadkach powiększoną nerkę wyczuwa się tylko po jednej stronie.

You may also like