Palące bóle

Palące bóle, szczególnie podczas chodzenia i stania, odczuwane na przedniej i bocznej powierzchni uda są typowe dla dość często, głównie u mężczyzn, spotykanego podrażnienia nerwu skórnego uda bocznego, znanego pod nazwą meralgia paraesthetica. Zwykle jest to następstwo podrażnienia mechanicznego nerwu w miejscu jego przejścia pod mocnym więzadłem pachwinowym. W tym miejscu, 2—3 poprzeczne palce ku środkowi od kolca przedniego kości biodrowej, stwierdza się przeważnie bolesność uciskową. Czucie w podporządkowanym obszarze jest osłabione lub zniesione. Poza przypadkami samoistnego występowania dolegliwości, za czynnik wyzwalający przyjmuje się m. in. rozciągnięcie przy zwisającym brzuchu u otyłych lub w ciąży, ucisk wywierany przez ciasny, nisko sięgający gorset, zmiany w obrębie kości miednicy i oczywiście pozaotrzewnowe guzy, ropnie, krwiaki. Dalszym bólem pochodzenia nerwowego jest ból odczuwany na wewnętrznej powierzchni uda i w stawie kolanowym przy przepuklinie otworu zasłonowego, uszkodzeniu nerwu zasłonowego lub jego gałęzi tylnej. Zaburzenia czucia na zewnętrznej powierzchni podudzia i na grzbiecie stopy, niekiedy z „opadaniem” stopy, są przeważnie wyrazem uszkodzenia nerwu strzałkowego wskutek ucisku w okolicy główki kości strzałkowej.

You may also like