Bóle pojedynczych kości

Ich przyczyną są zapalenia, uszkodzenia spowodowane przeciążeniem lub guzy pierwotne. Bóle kostne w siatkowiako-mięsaku są niestałe i nasilają się w miarę upływu czasu. Obraz radiologiczny jest raczej podobny jak w osteomyelitis scleroticans. Rzuty gorączki z silnymi atakami bólowymi w mięsaku Ewinga są powodem mylnego rozpoznania zapalenia szpiku, aż do czasu, gdy szybko postępujące zmiany miejscowe i destrukcyjne lub odległe przerzuty do płuc i kości wyjaśnią istotę sprawy. Częstym objawem, szczególnie w okresie wzrostu, jest bolesność kości piszczelowej z towarzyszący^ obrzękiem i wzmożonym uciepleniem tkanek miękkich. Anatomiczne przyczyny tych zmian są różne. Ból w kostniaku kostnopochodnym jest niezwykle silny, szczególnie w nocy. Trzon piszczeli w obszarze kostniaka jest wyraźnie pogrubiały. O rozpoznaniu rozstrzyga badanie radiologiczne wykazujące wrzecionowate zgrubienie istoty kostnej zbitej na obszarze długości do 10 cm, w którego wierzchołku znajduje się przejaśnienie długości około 10 rnm. Zdjęcie wykonane w odpowiedniej projekcji ukazuje niekiedy w obrębie przejaśnienia mały jądrzasty cień, tzw. cień gniazda.

You may also like