Leczenie uzależnień alkoholowych

W leczeniu uzależnień alkoholowych niezwykle istotny jest program leczenia. Na ogół polega on na systematycznej terapii indywidualnej i grupowej. Jeśli idzie o wymiar indywidualny, polega on na docieraniu do źródeł problemu, natomiast terapia grupowa to niekiedy różne formuły programowe, w zależności od podejścia do tematu w danym ośrodku leczenia. Niekiedy terapię stanowi program dwunastu kroków, w którym istotny jest proces zawierzania, czyli, po ustaleniu źródeł problemu, chęć powierzenia się sile wyższej, co wyraża się w gotowości do takiego podejścia. We wspólnotach dwunastu kroków niezwykle istotna jest modlitwa. Osoby uzależnione często takiej wiary są pozbawione ze względu na wypracowany cały system zaprzeczeń i racjonalizacji. Jeśli zatem występuje problem z modlitwą, zaleca się też modlitwę o wiarę ze zdwojoną siłą lub częstością.

Program dwunastu kroków to gruntowana praca nad sobą, w której bierze się pod uwagę zarówno swoje wady, ale i niezwykle ważne by nie zapominać o zaletach.Często wadą u alkoholików, jak również wielu innych uzależnionych, czy to od narkotyków, hazardu, czy po prostu określonego zachowania, jest zwykła niecierpliwość, więc modlitwa może niej akurat dotyczyć.

You may also like