Ośrodek odwykowy

W ośrodkach odwykowych często prowadzi się program dwunastu kroków, którego uczestników można dziś liczyć w milionach na całym świecie. Jest programem duchowym, który wyprowadził na prostą wielu i wielu uzmysłowił czym jest mechanizm zaprzeczeń i iluzji, prowadzący wprost do uzależnień, bowiem każdy uzależniony w głowie bałagan, z niskim poczuciem wartości na czele, którym towarzyszą jednoczesne sny o potędze i wielkości.

– Wiele zachowań można sprowadzić do skutków uzależnienia – wyjaśnia pan Julian, opiekun uzależnionych. – Człowiek uzależniony kieruje się pewnymi tendencjami, często bywa, że stara się wykazywać samemu sobie lub innym jaki jest wspaniały i cudowny, albo gdy uzależnienia zwyciężają i kiedy napije się, użyje, lub zagra, wpada w straszliwe poczucie nienawiści do siebie samego, w obszar pogardy i niskiego poczucia własnej wartości.

Psychologia dawno udowodniła, że uzależnienia powodują utratę spójności w obszarze zwanym tożsamością jednostkową. Uzależniony żyje w świecie skłębionych uczuć, których nie rozróżnia. Tworzą one zwartą masę, która przygniata uzależnionego. – Pierwszym krokiem jest próba uporządkowania uczuć – mówi Julian. – Jest to praca niekiedy przypominająca uzależnionemu tą syzyfową, jednak wspinaczka udaje się z czasem, a widok jest coraz lepszy.

You may also like