Dodatkowe tony rozkurczowe

Tony rozkurczowe występują we wczesnym okresie rozkurczu (tony otwarcia, ton osierdziowy, 3 ton) i w fazie przed-skurczowej. Ton otwarcia, zwany też trzaskiem otwarcia jest tonem dodatkowym o dużej częstotliwości, podobnym do dźwięku zatrzaskiwania lub kliku. Jest on charakterystyczny dla zwężenia zastawki dwudzielnej. Jego odstęp od 2 tonu wynosi ok. 0,08 s. Łącznie z 2 tonem wywołuje on dźwięk w rytmie śpiewu przepiórki, w przeciwieństwie do dźwięku „lub-dlub”rozdwojenia 2 tonu. Jego punctum maximum znajduje się pomiędzy koniuszkiem a lewym brzegiem mostka, rzadko u podstawy serca. Nasila się on przy wdechu oraz ruchu i jest związany z ruchomością płatka aortalnego zastawki dwudzielnej. Trzask otwarcia jest słyszalny w ponad 80% przypadków zwężenia tej zastawki. Może go być brak przy dużym zwapnieniu zastawki lub współistnieniu niedomykalności, a z reguły nie ma go we względnym zwężeniu zastawki dwudzielnej. Trzask otwarcia nie znika w migotaniu przedsionków i po komisurotomii. 3 ton jest zwykle głuchy i cichy. Najwyraźniej, słyszy się go nad koniuszkiem i przy-środkowo od niego. Niewielki wysiłek wzmacnia głośność 3 tonu; pozycja siedząca, zatrzymanie oddechu, ucisk stetoskopu — czynią go cichszym. 3 ton powstaje w związku z nagłym rozszerzeniem komór w fazie szybkiego napełniania. Jako fizjologiczny ton napełniania komór jest spotykany u dzieci, młodzieży i nierzadko u osób do 40 r,ż. Jednakże często jest on wyrazem zmian chorobowych i wówczas szybkie napełnianie komór bywa widoczne lub wyczuwalne w postaci dwubitnego uderzenia koniuszkowego.

You may also like