Rehabilitacja niemowląt

– Bywają u nas dzieci z wrodzoną wadą rozwojową układu nerwowego i innych układów – mówi przedstawiciel jednej z wyspecjalizowanych placówek. – Dzieci z chorobami metabolicznymi układu nerwowego, zaburzeniami koordynacji ruchowej determinowanymi centralnie. Przypadków jest naprawdę wiele, jak na przykład zespół mikrozaburzeń czynności mózgowych, czy też trwałe dysfunkcjami aparatu ruchu (np. z MPD, z miopatiami, z zanikami nerwowo-mięśniowymi, następstwami chorób urazowych i zapalnych OUN). W ramach usług proponowanych w ramach programu rehabilitacyjnego możemy zaproponować sporo, począwszy od porad lekarskich po wieloprofilową rehabilitację (terapie manualne, czy też instruktaż dla rodziców).

Zabiegi rehabilitacyjne niemowląt należą do tej grupy zabiegów, które cechuje podejście kompleksowe, zwłaszcza w zakresie psychomotoryki. Są w tej kategorii zabiegi fizykoterapeutyczne, pakiet zajęć z pedagogiem specjalnym, czy też zespół badań, porad i terapii logopedycznych i neurologopedycznych.

– Proponujemy pewne pakiety usług, przykładowo pakiet badań, porad i terapii psychologicznych; metody rozwijającego ruchu Weroniki Sherborne; metody wzrokowo-słuchowo-motoryczne; kompleks zajęć pedagogiczno-logorytmicznych.

You may also like