Prywatny ośrodek uzależnień

W leczeniu uzależnień pomagają prywatne ośrodki uzależnień, realizujące różne programy trzeźwienia. Za podstawowy punkt w trzeźwieniu osoby uzależnionej obierane są cele obliczone na radzenie sobie trzeźwiejącego alkoholika z bagażem przeszłości, który niejednokrotnie ciąży na osobie uzależnionej do tego stopnia, że utrwala ona mechanizm podwójnego zaprzeczenia, popadając wciąż w tej jeden jedyny błąd jakim jest samo uzależnienie, a decydujące bywa poradzenie sobie takiej osoby z bagażem przeszłości, która potraf boleśnie wracać. Uzależniony, bez względu na realizowany program, musi ciągle na nowo podejmować próbę systematyzowania swojego dnia. Przyjmowany przez uzależnionego plan nie może być zbyt wymagający, ale dostosowany do jego kondycji psychicznej. Przydaje się do tego modlitwa lub opieranie się na tak zwanej sile wyższej, w którą ciężko uzależniona osoba często wątpi. Wiąże się to z dawno utraconą nadzieją i poczuciem bezsensu. Aby radzić sobie z takim nihilizmem moralnym, potrzeba spojrzeć trzeźwo na sprawy, oraz realnie. Często jest to sztuka mówienia „przepraszam” lub wynagradzania szkód, po to, żeby te ciężary nie kumulowały się w dłuższym okresie, ponieważ popsują człowiekowi nastrój i mogą spowodować nawrót choroby.

 

You may also like