Diagnoza autyzmu

Wiele już dekad obserwacji dzieci z autyzmem pozwala dziś na wniosek, iż miedzy dziećmi z autyzmem różnice są ogromne. Nasilony autyzm wymaga opieki i pomocy przy czynnościach najprostszych, niejednokrotnie przy  nawet przejściu przez ulicę czy wykonywaniu zakupów. Są wśród dzieci autystycznych i bardzo inteligentne, które jednakowoż mają bardzo dobrze rozwiniętą mowę oraz problem w zakresie wyobraźni albo problem choćby z zespołowymi grami.

Wiele jest objawów autyzmu.

– Najbardziej znane objawy to takie, gdy dziecko ma nadwrażliwość na dotyk i dźwięk lub nie reaguje na ból – wyjaśnia nasze dobrze poinformowane źródło. – Dziecko może sprzeciwiać się jakimkolwiek zmianom w rutynie, a jeśli mówi, to zwykle na jeden temat.

Dziecko może być niezwykle statyczne ruchowo, nie biegać w podskokach, nie balansować rękami, czy też może chodzić drobnym krokiem.

– Dziecko z autyzmem jest raczej spętane ruchowo, nie porusza się spontanicznie, może dziwacznie się zachowywać, może za nami powtarzać słowa, nie mówi wcale, albo może używać słów bez znaczenia, mało się uśmiechać, raczej patrzyć „przez osobę”, unikać kontaktu wzrokowego, czy też woleć kontakt z przedmiotami niż z ludźmi.

Cechą autyzmu jest też, bywa niekiedy, autoagresja lub agresja, dziecko na przykład potrafi bić głową w ścianę, ale podłożem jest zwykle raczej lęk, w tym lęk czy po prostu nadmiar bodźców.

 

You may also like