Badanie wzroku

Różne przyczyny sprowadzają nas do lekarza okulisty. Najczęściej jest to wada wzroku utrudniająca widzenie, rzadziej stan zapalny oka, jeszcze rzadziej ciał obce, podczas gdy często to rutynowe badanie, np. dotyczy prawa jazdy.

Pierwszą, niejako wstępną częścią badań jest wywiad, jaki przeprowadza z pacjentem lekarz. Lekarz w końcu chce znać nasz cel, lecz także poznać dotychczasowe ewentualne schorzenie okulistyczne i obecne choroby ogólne. Po wywiadzie następuje drugi etap, czyli badanie narządu wzroku szczegółowe.

Badanie wzroku lekarze zwykli przeprowadzać dla każdego oka osobno. Zaczynają najczęściej od oka prawego, nieraz od tego, które pacjent uważa za słabsze. W tym czasie drugie oko ma być zasłonięte szczelnie. Badanie to lekarz przeprowadzana wykorzystując próbną ramkę okularową lub specjalne urządzenie zwane foropter. Każdy chyba wie, że celem sprawdzania ostrości widzenia w dali, wykorzystywany jest specjalny zestaw tablic, złożonych ze znajdującymi się na różnych wielkościach tzw. optotypów czyli literek, cyferek lub obrazków, które pacjent ma za zadanie czytać każdym okiem osobno, na siedząco lub stojąco, w odległości 5 m od tablicy.

You may also like